Animatie project netuitbreiding A4-zone door TenneT en Liander

TenneT

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en het wereldwijde internetknooppunt ‘AMS-IX’ populair bij bedrijven. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid. Hoe dat in zijn […]

Sneltekenfilm Filios Scholengroep

Sneltekenfilm Filios Scholengroep

Filios Scholengroep biedt eigentijds en passend onderwijs dat gebaseerd is op respect en toegankelijkheid voor alle leerlingen. Ze vinden het belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn en plezier heeft op school. Ze investeren in kwaliteit, werken samen met ouders en met partners zoals kinderopvang, kindzorg en voortgezet onderwijs. We geloven in de kracht van […]

Animatie Social Engeneering – Alert Online

Alert Online

Bij social engineering probeert een cybercrimineel door persoonlijke interactie – online, via de telefoon, de e-mail of op straat – informatie bij je in te winnen. Daarbij spelen ze in op je vertrouwen, nieuwsgierigheid, angst, hebberigheid of gebrek aan kennis. Ook komt het voor dat ze simpelweg gesprekken afluisteren of over je schouder meekijken om […]

Animatie over zelfmanagement van de patiënt (24CARE)

Animatie 24CARE

Meer dan 5 miljoen mensen hebben in Nederland een chronische ziekte. Voor 24Care maakte Marcel Bettonville deze animatie van Empower, een systeem van 24care voor zelfmanagement van de patiënt. Ik nam de voice-over voor mijn rekening. Empower from Marcel Bettonville on Vimeo.

Sneltekenfilm Primair SKO

Voice-over voor Primair

Samen met allerlei betrokkenen heeft Primair een nieuw bestuursondernemingsplan gemaakt voor de komende jaren (2015 – 2019). In dit plan staat hun strategische koers beschreven. Dat houdt in: waar gaat Primair voor, welke kwaliteit willen ze bereiken, wat zijn hun kernthema’s en hoe werken ze daar samen aan. Primair vindt het belangrijk om de koers delen met ouders, […]