Animatie project netuitbreiding A4-zone door TenneT en Liander

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en het wereldwijde internetknooppunt ‘AMS-IX’ populair bij bedrijven. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid. Hoe dat in zijn werk gaat wordt in een animatie toegelicht. Ik verzorgde de voice-over van deze animatie.

Laat wat van je horen

*