Weer een thema Klip & Klaar uitgelegd

Bijna wekelijks spreek ik filmpjes in voor Klip&Klaar (onderdeel van En of). Klip & klaar maakt heldere filmpjes die in maximaal drie minuten de essentie van een ingewikkeld onderwerp overbrengen. Stukje bij beetje én met een knipoog wordt het onderwerp duidelijk gemaakt. Omdat woorden en beelden worden gebruikt die elkaar versterken wordt de aandacht goed vastgehouden. Vanmiddag bij de studio waar we deze filmpjes altijd opnemen (SonicPicnic) en weer een filmpje ingesproken voor SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

Laat wat van je horen

*