Animatie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Professionals die jeugdhulp verlenen op een hbo-functie kunnen zich vanaf heden vooraanmelden voor beroepsregistratie. Dit omdat in de nieuwe Jeugdwet is opgenomen dat jeugdhulpaanbieders verantwoorde hulp moeten verlenen. Dat doen zij o.a. door bij het verlenen van jeugdhulp de juiste professional in te zetten: vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen. Het gaat om professionals die werkzaamheden uitvoeren die in het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerd professional vragen. Vooraanmelding is geen beroepsregistratie, maar is wel een eerste stap in de richting. Om de professionals op deze vooraanmelding te attenderen ontwikkelde SAUS! een uitlegvideo, waarvan ik de voice-over verzorgde:

Productie: Saus! digitale producties
Opdrachtgever: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Laat wat van je horen

*